Hyppigt stillede spørgsmål

 


Hvad koster vandet?
Ved et forbrug på 100m3  pr. år betaler du 2.687,50 kr. til vandværket. Heraf sender vandværket 1.162,50 kr. videre til SKAT. Beløbet til SKAT indeholder den grønne afgift samt MOMS. Tallene er baseret på Vandværkets takstblad for 2017. 

Udover hvad Vandværket opkræver, betaler du også en vandafledningsafgift. Prisen på den, finder du på hjemmesiden www.klarforsyning.dk/spildevand/takster.

Hvad koster vandspild?
 Baseret på ovennævnte kan vi anslå, hvad vandspild koster. En vandhane, som drypper lidt vil koste imellem 202 kr. og 300 kr. om året til Vandværket. En vandhane som drypper meget vil koste omkring 955 kr. om året til Vandværket. Et toilet som drypper kan løbe op i 2.835 kr. om året, og et der drypper meget, kan komme til at koste dig omkring 5.670 kr. om året til Vandværket. Alle beløb er cirka beløb på årsbasis. Det kan godt betale sig at ringe til et autoriseret VVS-firma.
 
Denne beregning er hvad vandet koster. Afledningsafgiften skal også betales. Prisen for den finder du på www. Klarforsyning.dk/spildevand/takster.

Hvor mange liter vand bruger en person i gennemsnit?
Man regner med (2014-tal fra DANVA) at en person bruger 107 liter i døgnet. På årsbasis betyder det, at hver person bruger omkring 39m3.

Jeg har købt ny opvaskemaskine, hvad er vandets hårdhedsgrad?
Vandets hårdhedsgrad er 8 dh.

Hvad gør jeg, når mit vasketøj er blevet gult på grund af snavs i vandet? 
Hvis din bomuldstøjvask er blevet gul på grund af snavs i vandet efter f.eks. ledningsbrud, anbefaler Forbrugerstyrelsen følgende: Det misfarvede tøj lægges i blød i vand tilsat 1 dl. (3 breve) citronsyre pr. 10 l. vand. Efter ca. ½ time vrides tøjet og vaskes igennem i en varm sodaopløsning af 3 dl. soda til 10 l. vand. Tøjet skylles og behandles som efter almindelig vask.

Må jeg bruge vand til at vaske min bil?
Ja.

Må jeg bruge vand til at vande min have? 
Ja, men det er dyrt.

Opfylder vandets kvalitet gældende regler?
Ja.

Hvem skal jeg ringe til, hvis jeg opdager et ledningsbrud?
Svar: Indenfor normal åbningstid, ring på 56 50 22 08
         Udenfor normal åbningstid, ring på 30 45 22 08

 

Hvor er min stophane placeret?

Det er forskelligt fra ejendom til ejendom. Ofte er den placeret i en brønd i nærheden af vejen.

Kan jeg stole på at min vandmåler viser korrekt?
Som hovedregel ja, men hvis du alligevel er i tvivl, er du velkommen til at kontakte Store Heddinge Vandværk. Vandværket vil udskifte måleren for at få den kalibreret. Hvis det viser sig, at måleren måler korrekt, betaler du for kalibreringen. Hvis måleren måler forkert, betaler vandværket.

Skal jeg holde løbende kontrol med mit forbrug?
Ja, det er altid en god ide.

Hvem skal jeg ringe til, hvis jeg ikke forstår min vandregning?
Ring til vandværkets kasserer Axel Mølgaard Andersen på tlf. 56 28 66 85.

Hvordan melder jeg flytning til vandværket?
Send et brev til vandværket. Adressen er Erikstrupvej 15, 4660 Store Heddinge. Du kan også sende en mail til 
storevand@storevand.dk

Hvad vil det sige, at være andelshaver vandværket?
Svar: Alle ejere af ejendomme, som ligger i Store Heddinge Vandværks forsyningsområde og som får vand fra vandværket er andelshavere i vandværket.