Installationstilladelse


Ved nybyggeri og ombygning af eksisterende bygninger tilsluttet Store Heddinge Vandværk gælder følgende:

Inden arbejdet igangsættes, skal Store Heddinge Vandværk kontaktes med henblik på fremsendelse af VVS blanket, til brug ved ansøgning om installationstilladelse.

Dette kan ske ved fremsendelse af mail til storevand@mail.dk med oplysning om adresse og Aut. VVS firma.