Aflæsning af vandmålere


Hver ejendoms vandmåler skal aflæses minimum 1 gang årligt. Det sker omkring årsskiftet, hvor vandværket sørger for elektronisk aflæsning af hver enkelt vandmåler.

Hvis du ønsker at indberette en måleraflæsning f.eks. i forbindelse med flytning, skal du henvende dig til vandværket.