Generelle spørgsmål i forbindelse med ejendomshandel i Store Heddinge Vandværks forsyningsområde.

 

  1. Medlemskab.

Såfremt ejendommen modtager vand fra Store Heddinge Vandværk (SHV) på handelstidspunktet er ejendommens sælger andelshaver. Tilslutningsbidrag er betalt og fast bidrag er betalt løbende. Køber indtræder som andelshaver på handelstidspunktet.

  1. Restance.

Tjekkes på portal med sælgers kode og password – oplysninger fremgår af seneste regning.

  1. Fællesgæld.

Der er ingen fællesgæld.

  1. Fremtidige Projekter

Der er pt. ingen projekter som har indvirkning på størrelsen af betalingen til vandværket.

  1. Betaling til vandværket i forbindelse med ejerskifte.

Ny ejer betaler ikke tilslutningsbidrag til vandværket, med mindre ejendommens anvendelse ændres.

Gebyr til SHV for at registrere overdragelse, betales af sælger, kr. 100,-

Gebyr til SHV for at registrere overdragelse, betales af køber, kr. 0,-

Girokort fremsendes til sælger med opgørelsen.

  1. Afregning af vandforbrug i forbindelse med ejerskifte.

Vandværket udarbejder slutopgørelse og afregner direkte med sælger.

  1. Vedtægter mv.

Seneste godkendte vedtægter, referater fra ordinære og ekstra ordinære generalforsamlinger, generalforsamlings regnskab og budget for vandværket findes på hjemmesiden.

  1. Supplerende oplysninger.

Såfremt der ønskes supplerende oplysninger ud over ovenstående, afregnes disse med

Kr. 500,- plus moms.

(opdateret 7. nov. 2023)