Forsikringsforhold


For så vidt angår Vandværkets forsikringsforhold henvises til nedenstående forsikringscertifikat og forsikringsbetingelserne, der er tilgængelige på dette link.

Forsikringscertifikat 2018

Forsikringscertifikat 2017