Bestyrelsens beretning

  

Bestyrelsens beretning ved generalforsamlingen

Nedenfor ses bestyrelsens beretning ved generalforsamlingen:

10.09.2020
28.3.2019
20.3.2018

30.3.2017
31.3.2016
26.3.2015