Bestyrelsens beretning:

Nedenfor ses bestyrelsens beretning ved generalforsamlingen:

30-3-2023 (beretningen findes i årsrapportens side 8-9) 

Beretninger for 2021 og 2022 kan læses i regnskabet for de pågældende år side 8-9

10.09.2020
28.3.2019
20.3.2018

30.3.2017
31.3.2016
26.3.2015