Pressemeddelelser

 

24.3.2017

Store Heddinge Vandværks bestyrelse har gennem nogen tid erfaret, at der blandt nogle af vandforbrugerne er en del misforståelser og urigtige påstande. Dem vil vi gerne have udryddet. På det allerseneste har en gruppe i Sigerslev rundsendt en skrivelse til forbrugerne der, om at møde frem ved vandværkets generalforsamling torsdag d. 30. marts kl 19.30 på Hotel Stevns, for at vælte den siddende bestyrelse fordi, som det hedder i skrivelsen; ” bestyrelsen er udygtig og pengene fosser ud af kassen”!

På dagsordenen for generalforsamlingen er der forslag om vedtægtsændring vedrørende stemmeret. Her ønskes een stemme pr. andelshaver ændret til een stemme pr. bolig. En evt. vedtagelse medfører at en boligejer med  flere ejendomme, boligforeninger m.fl. kan dominere enhver afstemning, hvilket jo ændrer ideen med andelsselskaber totalt ! Bestyrelsen kan derfor ikke anbefale denne vedtægtsændring.

Bestyrelsen vil derfor gerne opfordre vandforbrugerne i Store Heddinge til at møde frem og deltage i generalforsamlingen og få rettet misforståelser og få de rigtige korrekte oplysninger, før de afgiver deres stemme. 

2.6.2013 Ledningsarbejde slut

14.10.2012 Gravearbejde og udskiftning af vandledninger i Store Heddinge

24.8.2012 Misfarvet vand